Bestuur en Commissies

Tennisvereniging GLTB
De Savornin Lohmanlaan 52
9722 HJ Groningen

Rabo-rekening: NL35 RABO 0385 1958 34 t.n.v. tennisvereniging GLTB

Voorzitter
Jelmer Spiekstra

Secretaris
Sander van Gent
06 - 18 43 54 84

Penningmeester
Mark Aalders
050 - 526 46 44

Technisch commissaris
Wouter Pronk
06 - 52 07 51 48

Algemeen bestuurslid
Rob Oorthuizen
rob.oorthuizen@gltb.nl

Commissaris ICT en PR
Jelmer Spiekstra
06 - 21 85 80 35

 

Volgens het Huishoudelijk Reglement dienen jaarlijks twee bestuursleden af te treden volgens een door het bestuur op te maken rooster af. Deze bestuursleden kunnen zich direct weer herkiesbaar stellen. Het rooster van aftreden is als volgt: 

2020: technisch commissaris en penningmeester

 

Ledenadministratie
Henriëtte Morselt

Website
Martijn Hardenberg

Technische commissie
Martijn Hardenberg
Gert-Erik de Boer
Rob van der Land (adviseur)
Hans Nijenhuis (adviseur)
Wouter Pronk

Kascommissie 2019
Joke Niemantsverdriet
Diny Hollman
Marjolein van der Wal 

Jeugdcommissie
Marjolein Visser
Marjolijn Lub-de Hooge
Carolien Wemeijer
Carina Rispens
Krista Janssen

Clubkampioenschappen 2019
Jannet Terpstra
Bert Nijmeijer
Annemarie Caro
Jeroen Pronk
Bodil van Dijk
Krista Janssen
Nanda Boekhoudt

Open GLTB 2019
Henk-Willem Pol
Martijn Hardenberg
Mark Hoogwerf
Rob van der Land
Lisanne Luning
Rik Poelarends
Jan Willem Schokkenbroek
Milou Prick
Frank Valkema
Hendrik Sierd de Vries
Maarten Wichgers
Rutger de Wit
Marlot van Zoelen

Open GLTB Jeugdtoernooi 2019
Jan Paul Couwenberg
Irene van der Velde
Jeroen de Vries
Carolien Wemeijer
Krista Janssen

Commissie Externe Relaties & Businessclub
Bart Scheerder
Jolanda Hekman
Wouter Pronk
 en

Communicatie Commissie
Martijn Hardenberg
Mark Mulder

Vormgeving
Vacant

Barcommissie
Annet Brouwers
Jill Oberink
Roelof Huizing
 

Ochtendtoss
Anja Sijgers ()
Anneke Poppinga ()
Ria Overes ()

Recreatiecommissie
Ariane van Empel
Vera-Jane Fähmel

Coördinator Senior Plus Tennis
Vacant

Competitieleiding
Wilfred van Slooten
Marjolein Munniksma
Rob van der Land

Vertrouwenscontactpersoon
Jans Oeben

Coördinator Vrijwilligers
Richard Medema


Tuchtcommissie
Jos Hamelink
Gerhard Barendsen
Marjan Eimers

 


Ogenblik a.u.b. ...