Nieuws

Nog niet alle KNLTB pasjes zijn verstuurd
   (13-04-2018)

Door problemen met een nieuw ledenadministratiesysteem van de KNLTB hebben de meest nieuwe leden die zich aangemeld hebben na 1 februari 2018 nog geen KNLTB pasje ontvangen. De KNLTB heeft aangegeven momenteel hard te werken de achterstand in te halen, echter het kan nog wel enkele weken duren voordat je je pasje ontvangt.

Nieuwe leden die competitie spelen hebben een mail ontvangen van de KNLTB waarin hun KNLTB nummer staat en waarmee ze kunnen bewijzen dat ze speelgerechtigd zijn.  

Om een baan te reserveren op Vorenkamp kunnen (nieuwe) leden die hun pasje nog niet hebben ontvangen een leenpas krijgen bij de bar. Het barpersoneel heeft een lijst van alle mensen die nog geen pas hebben ontvangen. Met deze leenpas kan je dan een baan afhangen op het digitale afhangbord. De leenpas dient onmiddellijk na het afhangen weer ingeleverd te worden aan de bar.

Wij hopen iedereen zo voldoende te hebben geïnformeerd en wensen iedereen veel tennisplezier toe.


Ogenblik a.u.b. ...