Historie

De G.L.T.B. werd op 26 februari 1913 opgericht op initiatief van Mr. A.J. Tjeenk Willink.

Vanaf het begin van haar bestaan heeft de club haar domicilie gehad in de wijk Helpman, dat toen nog als apart dorp buiten de stad lag. Vele stadjers brachten daar een zondag door in de verschillende uitspanningen, waaronder 'De Passage' en 'Landlust'. Het was echter op de achter 'De Passage' gelegen tennisbanen dat de G.L.T.B. zijn eerste schreden zette als tennisclub. In 1918 werd echter het contract opgezegd, zodat de G.L.T.B. naarstig op zoek moest naar een nieuwe locatie. Het werd uiteindelijk 'Landlust', later park 'Vorenkamp' genoemd. Dit park was toentertijd een ontspanningsoord, compleet met speeltuin en doolhof. De eigenaar, de heer Vorenkamp Sr., bleek wel geïnteresseerd in de exploitatie van tennisbanen. Hij bood de club aan om op zijn park op eigen kosten banen aan te leggen. Daar werd dankbaar gebruik van gemaakt en in 1919 beschikte de G.L.T.B. over drie cementbanen en een houten huisje.

Naast de G.L.T.B. vestigden ook andere clubs zich op deze manier op het park zodat dit langzaam aan een echt tennispark werd. In 1919 vond voor de vereniging een belangrijke gebeurtenis plaats: de cementbanen werden omgezet in gravelbanen waardoor men het gevoel kreeg over echte tennisbanen te beschikken.

Spoedig na dit heuglijke feit werd echter duidelijk dat het voortbestaan van het park niet zo vanzelfsprekend was. De gemeente Groningen bleek uitbreidingsplannen te hebben, die het voortbestaan van het park bedreigden. In 1936 verdween inderdaad de boerderij 'Landlust', die de functie van theeschenkerij had vervuld, ten koste van de bebouwing aan de Troelstralaan. Het park heeft sindsdien nog uitsluitend de functie van tennispark.

Om de spelers van consumpties en tennismateriaal te kunnen voorzien, werd een pagode-achtig gebouwtje geplaatst, waar de familie Van Duinen de scepter ging zwaaien. Deze situatie bleef ongewijzigd tot 1966 toen opnieuw een aantal grote veranderingen plaatsvond. Zowel de G.S.T.C. vertrok, naar Paddepoel, alsmede het grootste deel van de Cream Crackers, dat naar het park Corpus den Hoorn verhuisde.

Opnieuw kwam de gemeente met bouwplannen, nu voor de Savornin Lohmanlaan, de Chopinlaan en de Sweelincklaan. Een aantal banen moest worden opgedoekt. Maar er werd voorkomen dat de Domela Nieuwenhuislaan doorgetrokken werd. Dat zou de genadeklap betekend hebben voor het tennispark.

Toen eenmaal bleek dat het park voorlopig zou blijven bestaan, besloot de eigenaar het huidige theehuis te laten bouwen. Onze club beschikte echter nog steeds over hetzelfde huisje (de Loggia) uit 1919, zij het dat er zeer eenvoudig sanitair in was aangebracht. In 1979 slaagde het bestuur erin, ondanks de gecompliceerde eigendomsverhoudingen op het park, de bouw te realiseren van een nieuwe kleedaccommodatie. Het Theehuis heeft de kantinefunctie voor de tennissers behouden. De Loggia functioneert als centrum bij de toss en competitie.

Zoals gezegd werd de G.L.T.B. in 1913 opgericht. De oprichters waren leden van bestaande verenigingen, die een club met een eigen exclusief karakter wilden. De club, al spoedig was de afkorting 'de Bond' voldoende, stond al gauw bekend als een keurige vereniging waar men zo maar geen lid van kon worden. Afkomst en tenniscapaciteiten speelden daarbij een grote rol en bleven lange tijd karakteristieke kenmerken van de vereniging.

Men streefde aanvankelijk vooral naar aansluiting bij de westelijke topclubs, waar men voor lag op het Noorden. Om dit te bereiken werd in de jaren dertig overgegaan tot het aantrekken van trainers uit het westen, terwijl er grote toernooien werden georganiseerd met sterke deelname uit het hele land. Ook werden propaganda-avonden gehouden met slow-motion films in de Harmonie. In deze periode kwam er een jeugdafdeling bij, zij het dat het aantal junioren gering bleef. Maar mede dankzij de training die de leden nu kregen werd toch de basis gelegd voor de latere successen op wedstrijdniveau.

De echte doorbraak kwam pas na de oorlog toen het eerste team in vijftien jaar zes klassen promoveerde tot de landelijk hoogste divisie aan toe. Enkele juniorleden wisten zelfs tot de internationale top door te dringen. Na deze succesperiode zakte het wedstrijdniveau aanzienlijk, maar er stond tegenover dat de jeugdafdeling gegroeid was tot ongeveer tweehonderdvijftig junioren, terwijl bij de senioren het recreatieve tennis zijn intrede deed. De laatste jaren floreert de jeugdafdeling en is er een groot aantal junioren lid van onze vereniging. Dit mede dankzij de activiteiten van de jeugdcommissie. Zij organiseren jeugdtoernooien, toss-ochtenden, trainingen en dergelijke.

Naast spontane activiteiten zijn er ook talrijke activiteiten die wij als ingeburgerd beschouwen. De G.L.T.B. speelt zich bij tennisminnend Nederland in de kijker met o.a. haar 25+ Dubbeltoernooi en de laatste jaren met het open B.C.D-toernooi en het Open Jeugdtoernooi met deelname uit het hele land. Veel deelnemers komen bovendien elk jaar terug.

Van ander wedstrijdtennis is te genieten als de banen beschikbaar worden gesteld voor wedstrijden van het District Groningen.

Voor de meer recreatief ingestelde tennissers worden binnen onze vereniging vele evenementen georganiseerd door de recreatiecommissie. Mede dankzij deze commissie zijn kennismakingsochtenden, gezelligheidswedstrijden, recreatiecompetitie en feesten, waarbij het gezelligheidsaspect op de eerste plaats komt, niet meer weg te denken.


Ogenblik a.u.b. ...