Theehuis

Algemeen

Het Theehuis staat voor de gezelligheid op het park. Voor je natje en je droogje kun je hier uitstekend terecht.  

Het Theehuis is in het zomerseizoen dagelijks geopend van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. De exploitatie van het Theehuis Vorenkamp was tot 1997 in handen van professionele pachters. Na 1997 is hierin verandering gekomen. De verenigingen, G.L.T.B. en Cream Crackers, hebben in het najaar van 1996 de handen ineengeslagen en onderzocht of het mogelijk zou zijn de kantine in eigen beheer te exploiteren. Dit resulteerde in het in leven roepen van een barcommissie. Deze werd en wordt bemand door leden van de beide verenigingen.
 
Met de inzet van de vrijwilligers wordt o.m. getracht de eigen identiteit van de vereniging achter de bar gestalte te geven. De exploitatie in eigen beheer, heeft eveneens tot doel de prijzen van de consumpties enigszins in de hand te houden en uit de baromzet een gewin voor de verenigingen te bewerkstelligen. Naast vele vrijwilligers zijn er ook vaste, betaalde krachten in dienst van het Theehuis.

Op 14 november 2006 hebben de leden van de G.L.T.B. ingestemd met nieuwbouw van de kleedkamers achterop het park en verbouw binnen het bestaande casco van het Theehuis. Half april 2007 stond er een totaal heringericht Theehuis dat beter voldoet aan de wensen van de bezoekers en ook aan de eisen die men tegenwoordig aan een volwaardige sportaccommodatie kan stellen. 

Openingstijden

Het Theehuis is dagelijks geopend van 10.00 uur tot 23.30 uur.

Tijdens de zomervakentie zijn er aangepaste openingstijden. Van 's ochtends 10:00 uur tot 12:00 uur en vervolgens vanaf 17.00 uur is het Theehuis geopend.


Ogenblik a.u.b. ...