ALV kiest voor Claytech op baan 1, 2 en 3!

Op dinsdag 13 april vond een ingelaste ALV plaats. Digitaal vanwege Corona, maar met een aanzienlijk grotere opkomst dan meestal. Op de ALV hebben de leden met een duidelijke meerderheid (86 stemmen voor, 26 stemmen tegen) ingestemd met de plannen van het bestuur om baanblok 1 tm 3 om te bouwen naar Claytech. Daarnaast is ingestemd met een verhoging van de contributie met € 8,- per 2022.

Voorts heeft de vergadering het bestuur gedechargeerd en zijn twee leden benoemd in het bestuur: Gert-Erik de Boer en Ton Massen. Zij hebben beiden ook zitting in het bestuur van Stichting Vorenkamp.

De renovatie van baanblok 1 tm 3 wordt gepland in de zomer, zodat we in de komende winter gebruik kunnen maken van de extra capaciteit. Die capaciteit komt ten goede aan de mogelijkheden om te trainen, maar zorgt vooral voor extra ruimte om vrij te spelen.

Het bestuur zal de leden de komende maanden op de hoogte houden van de ontwikkelingen en vorderingen met betrekking tot de renovatie, maar ook van de verschillende andere actuele dossiers op de bestuurstafel. Voorbeelden hiervan zijn de planvorming voor het voorterrein van Vorenkamp, de voorbereidingen voor de opstart van de uitgestelde competitie, overleg met de Barcommissie over eventuele gedeeltelijke openstelling van het Theehuis in de winter, het werven van vrijwilligers, het onderzoeken van de mogelijkheden tot invoering van het Alles-in-1 programma voor de jeugd, het verder opknappen van in verval geraakte opstallen op het park, diverse ict-gerelateerde uitdagingen en uiteraard de omstreden mogelijke herintroductie van de smaak ‘bolognese’ bij de afdeling ‘niet in huis gefrituurde versnaperingen’ op de menukaart van het Theehuis.

Laten we er een mooi, positief en gezellig seizoen van maken!

Het bestuur van GLTB

Nieuws Overzicht