Dit werd op de ALV besproken en dit zit eraan te komen!

De jaarlijkse ALV van GLTB vond dit jaar plaats op dinsdag 12 april. Hierna vind je het verslag en een korte vooruitblik op dit en volgend (lustrum)jaar.

De algemene constatering is dat het goed gaat met de club, maar dat er op het vlak van vrijwilligersbetrokkenheid werk te verzetten is. Qua ledenaantal en financiën gaat het de club voor de wind. Op de ALV bleek uit de verslagen van de verschillende bestuursleden en commissies dat er veel gebeurt en dat er veel plannen zijn. Dat hoort natuurlijk ook zo in een grote en levendige vereniging.

Mooie jaren met meer vrijwilligers

Als de GLTB er in 2022 in slaagt meer van zijn leden actief te kunnen betrekken bij de club, liggen er zonder meer een paar mooie jaren voor ons. Met meer vrijwilligers kunnen we ervoor zorgen dat de faciliteiten van de club op peil blijven en verbeteren, we een nog gezelliger Theehuis krijgen, dat er meer aandacht is voor communicatie, ICT en het ontvangen van nieuwe leden en dat we meer leuke activiteiten kunnen laten plaatsvinden voor alle ledengroepen, bijvoorbeeld voor de grote groep jeugdleden.

Op de ALV werd al aangegeven dat sommige commissies er (door de inzet van die commissies zelf, het bestuur en de vrijwilligerscoördinator) al in zijn geslaagd nieuwe vrijwilligers te werven. Dat is natuurlijk fantastisch nieuws. Het leidt er bijvoorbeeld toe dat de onwenselijk grote druk op de schouders van de leden van de Jeugdcommissie nu meer verdeeld is en dat er toch een volledige commissie is gevormd die de organisatie van de GLTB Open op zich neemt.

Nieuw bestuurslid, nieuwe voorzitter, nieuwe vacatures

De ALV heeft met applaus ingestemd met de toetreding tot het bestuur van Roland Hiemstra. Hij zal zijn ervaring op dit vlak inzetten om het vrijwilligersbeleid van de GLTB nader invulling te geven. Secretaris Bea Wielenga heeft het bestuur verlaten en zittend bestuurslid Rob Oorthuizen heeft haar rol overgenomen. Wouter Pronk heeft de rol van voorzitter op zich genomen. Deze rol was door Jelmer Spiekstra beschikbaar gesteld; Jelmer blijft verantwoordelijk voor de ICT. In het bestuur bestaat een urgente vacature voor een Technisch Commissaris (voorzitter Technische Commissie en verantwoordelijk voor zaken als competitie en toernooien). Ook is er een vacature voor een algemeen bestuurslid (met als aandachtsgebied bijvoorbeeld communicatie).

Richting GLTB 110 jaar!

Vooruitkijkend constateert het bestuur dat de GLTB op 17 februari aanstaande 110 jaar bestaat. Dat is een moment om bij stil te staan en dat zullen we op verschillende manieren doen. Vaststaat dat er door ons lid Frits Boersma een documentairefilm wordt gemaakt over het dagelijks reilen en zeilen van de GLTB. Dit jaar zal er ook veel aandacht zijn voor het Theehuis zodat dit in het lustrumjaar nog beter als visitekaartje kan fungeren dan het nu al doet. Wie goede, leuke, kleine of grote, (on)haalbare, dwarse of creatieve ideeën heeft voor het lustrum: secretaris@gltb.nl

Downloads:

Nieuws Overzicht