Bestuur zet eerste stappen voor toekomstbestendig vrijwilligersbeleid GLTB

Tijdens de ALV van 12 april jl. hebben we met elkaar veel aandacht besteed aan het vergroten van vrijwilligersbetrokkenheid van de leden. Met meer vrijwilligers kunnen we er samen voor zorgen dat de faciliteiten van onze club op peil blijven en kunnen verbeteren. Maar ook dat we meer leuke activiteiten kunnen laten plaatsvinden voor alle (verschillende) ledengroepen.

Op 12 mei jl. is het bestuur gestart met het uitwerken van drie concrete vervolgstappen: een ‘algemene notitie vrijwilligersbeleid’, een ‘actieplan’, en een ‘wervingscampagne’. Hiermee kunnen we met elkaar een goede en structurele invulling geven aan het vrijwilligersbeleid: ieder clublid kan op korte termijn een bijdrage leveren die het beste aansluit bij de persoon qua interesse, ervaring en tijdsinvulling.

Heb je na het lezen van het nieuwsbericht al concrete ideeën hoe we meer clubleden kunnen betrekken of heb je als clublid nu al zin en tijd? Mail dan even naar 
vrijwilligers@gltb.nl

Nieuws Overzicht