Werkgroep aan de slag met uitgangspunten vrijwilligersbeleid

Annemarie en Jeroen organiseren de Clubkampioenschappen in 2020

Vind je het leuk om in een paar sessies mee te denken over en mee te bouwen aan de betekenis van vrijwilligerswerk binnen de GLTB? Ben je zelf vrijwilliger of heb je daar goede ideeën over? Lees dan verder!

Met de inzet van meer vrijwilligers onder de leden kunnen we meer en betere activiteiten organiseren en bestaande vrijwilligers niet langer overmatig belasten en nog meer als een echte club functioneren. Het bestuur van GLTB heeft als prioriteit gesteld dat het vrijwilligersbeleid binnen de club beter op orde moet komen. Het doel van het vrijwilligersbeleid is om ervoor te zorgen dat GLTB als vereniging kan blijven functioneren op basis van de inzet van vrijwilligers. 

Inmiddels ligt er een door het bestuur gedragen Notitie Vrijwilligersbeleid (zie bijlage) die is opgesteld door bestuurslid Roland Hiemstra. Als bestuur gaan we nu samen met een werkgroep aan de slag om alle ideeën en suggesties m.b.t. vrijwilligers te verzamelen en uit te werken. 

Voor deze werkgroep heeft het bestuur een aantal vrijwilligers en andere belanghebbenden/deskundigen/geïnteresseerden uitgenodigd, maar leden kunnen zich ook uit eigen beweging melden. Lijkt je dat leuk? Dan kun je je aanmelden voor de eerste sessie van de werkgroep en zo meedenken over hoe we het vrijwilligerswerk binnen de GLTB richting de toekomst kunnen vormgeven.

De eerste sessie staat gepland op woensdagavond 31 augustus.

Meedoen of meer informatie? Stuur een mailtje naar Wouter op voorzitter@gltb.nl

Downloads:

Nieuws Overzicht