Werkgroep benoemt belang beter welkom voor nieuwe leden GLTB

Recent kwam de Werkgroep Vrijwilligerswerk GLTB bijeen als klankbord voor het nieuwe vrijwilligersbeleid bij GLTB. Allerlei goede ideeën en plannen kwamen aan de orde, maar een van de belangrijkste uitkomsten was de vaststelling dat de GLTB onvoldoende aandacht heeft voor leden die nieuw op de club zijn.

Aanwezig waren Henriëtte Morselt (zij doet als vrijwilliger de ledenadministratie van de club), Jans Oeben (vertrouwenspersoon van de GLTB), Hedwig Hettinga (GLTB-lid en projectleider bij Link050, het platform voor vrijwilligerswerk in de gemeente Groningen) en vanuit het bestuur Roland Hiemstra en Wouter Pronk.

Zij constateerden dat wie zich bij de GLTB aanmeldt, een welkomstbrief en een factuur ontvangt maar daarna min of meer aan zijn/haar lot wordt overgelaten. Dat past niet bij de club die de GLTB wil zijn. Als we willen zorgen voor meer binding in de club, meer activiteiten voor en betrokkenheid van onze leden, dan zullen we van de verwelkoming van nieuwe leden - of van de 'onboarding' - echt werk moeten maken.

En dat gaan we dus ook doen. Maar wel met behulp van leden die hier goede ideeën over hebben. Ben jij dat en wil je meedenken over en/of een bijdrage leveren aan de onboarding van nieuwe leden? Stuur dan even een mailtje naar vrijwilligers@gltb.nl

Nieuws Overzicht