Voorstel wijziging statuten op de ALV van 7 februari as.

Tijdens de ALV (dinsdag 7 februari, 19:30 uur, Theehuis Vorenkamp) wordt er gestemd over een statutenwijziging. Dat is voor het eerst sinds 1987. Een wijziging van de statuten was al langer wenselijk, maar nu om reden van de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) ook noodzakelijk. 

De nieuwe statuten liggen nu in concept voor in de ALV. Daar moet tweederde van de stemgerechtigde aanwezigen instemmen met invoering van de nieuwe statuten om deze aan te nemen. De concept-statuten (bijgevoegd, evenals de huidige statuten), zijn zorgvuldig tot stand gekomen. Een werkgroep bestaande uit (voormalige) bestuursleden Jelco Caro, Govert Tiddens, Mark Aalders en Wouter Pronk hebben een opzet gemaakt in lijn met de model-statuten van de KNLTB. Het uiteindelijke concept is opgesteld door GLTB-lid en notaris, Rolf Grit. Rolf is tijdens de ALV aanwezig om met het bestuur eventuele vragen van leden te beantwoorden. De concept-statuten zijn ook voorgelegd aan de KNLTB. De bond moet namelijk ook instemmen met het concept. Indien zowel de ALV als de bond groen licht geven, kunnen de nieuwe statuten in werking treden.

Downloads:

Nieuws Overzicht