Uitkomst gemeentelijk onderzoek tennisbaan-capaciteit


Zoals bekend is de GLTB op zoek naar uitbreiding van de banencapaciteit. Het bestuur is in overleg met verschillende partijen over mogelijke oplossingen. Het liefst ziet de GLTB uitbreiding van de capaciteit op Vorenkamp. Ook de gemeente is zich bewust van de genoemde problematiek bij GLTB en helpt actief bij het zoeken naar oplossingen. Begin deze maand publiceerde de gemeente de 'Eindrapportage Capaciteitsonderzoek Sportaccommodaties'. Daarin wordt het volgende vastgesteld.

"Tennisvereniging De Hunze is inmiddels opgeheven. De meeste overgebleven leden zijn overgestapt naar TSH in Haren. De 3 onverlichte banen van De Hunze op Corpus den Hoorn gaan naar de vereniging Cream Crackers, die op dezelfde locatie al 14 verlichte banen heeft. Cream Crackers beschikt op tennispark Vorenkamp nog over 7 onverlichte banen. Bij elkaar heeft Cream Crackers 24 buitenbanen en dat geeft een (lage) baandruk van 49 spelers per baan.

Op Vorenkamp heeft GLTB 14 banen. Met 1.442 leden is GLTB de grootste tennisvereniging van Groningen en is de baandruk erg hoog (103 spelers per baan). GLTB zou geholpen zijn met afspraken over het gebruik van de 7 banen van Cream Crackers op Vorenkamp. Met de 7 banen van Cream Crackers erbij zou de baandruk van GLTB uitkomen op 69 spelers per baan en dat is goed."

De gemeente heeft de besturen van de GLTB en Cream Crackers uitgenodigd om hierover in gesprek te gaan zodra de corona-omstandigheden dit toelaten. Wordt vervolgd!

Het volledige rapport is via deze link te downloaden.

Nieuws overzicht