Ook 18+ mag weer de baan op!

De Werkgroep Corona van de GLTB heeft hard gewerkt om tennis voor alle leden weer te kunnen opstarten. Dat vergt veel afstemming met betrokken partijen en gaat helaas ook gepaard met het opstellen van protocollen en regels. De insteek van de club is om veiligheid en het gevoel van veiligheid prioriteit te geven en om binnen dat kader iedereen zoveel mogelijk mogelijkheden te geven om te tennissen. De GLTB is er klaar voor; iedereen kan weer tennissen!

Dit bericht heeft betrekking op het tennissen van de groep senior-leden, dat zijn leden die ouder zijn dan 18 jaar. Jeugdleden zijn eerder al geïnformeerd over de mogelijkheden en regels die voor voor hen gelden. Dat blijft voorlopig gelden.

Deze week starten we dus gefaseerd op. Voor senior-leden volgens het volgende schema:

- Dinsdag 12 mei (vandaag) vanaf 18:30 uur zijn 10 banen open
- Woensdag 13 mei zijn in de avond alle banen open
- Donderdag 14 en vrijdag 15 mei zijn alle banen open van 9:00 tot 15:00 uur en in de avond
- Vrijdag evalueren we de eerste dagen en stellen we de openstelling voor het weekend en de week daarna vast
- De trainingen beginnen weer op maandag 18 mei

Van groot belang dat iedereen zich houdt aan de regels. De KNLTB en de gemeente hebben protocollen opgesteld waaraan GLTB zich moet houden. Deze regels zijn geïmplementeerd op Vorenkamp en er wordt door de gemeente zeer streng gehandhaafd. Op Vorenkamp is de eerste dagen een externe Corona-verantwoordelijke aanwezig die informatie en aanwijzingen geeft. Hij/zij is te herkennen aan een hesje.

De volgende regels gelden voorlopig voor vrijspelen van leden van 19 jaar of ouder:

Je mag alleen tennissen als je digitaal hebt afgehangen. Hoe dat moet, is eerder per mail verstuurd en op de site is een uitleg te vinden: https://www.gltb.nl/index.php?page=13&sid=1. Je kunt ook afhangen via de Clubapp waarover je eerder deze week een e-mail over hebt ontvangen.
- Voorlopig is ingesteld dat je 's avonds per dag één keer en per week twee keer kunt afhangen om zo iedereen de kans te geven om binnenkort te spelen.
- Er mag alleen enkelspel gespeeld worden. Dubbelen is niet toegestaan.
- Er zijn vaste blokken van drie kwartier die je kunt reserveren.
- Kom maximaal 10 minuten voor je reservering naar het park. Als je klaar bent, verlaat je het park direct!
Volg de aanwijzingen van de Corona-verantwoordelijke altijd op en volg de gemarkeerde looproutes op het park.
Houd altijd 1,5 meter afstand.
Neem gemarkeerde tennisballen mee en raak andere tennisballen zo min mogelijk aan.
- Ga voordat je naar het tennispark komt thuis naar het toilet. Op Vorenkamp is in de kleedruimtes een toilet beschikbaar dat zo min mogelijk gebruikt moet worden.
- Geef geen handen of high-fives, wissel van baanhelft met de klok mee en ga niet zitten op bankjes en stoelen.
Alleen spelers die hebben afgehangen zijn welkom op het park, afgezien van vrijwilligers, trainers en medewerkers die daarvoor expliciet toestemming hebben ontvangen. Alle anderen mogen het park niet betreden.
Het park is geheel afgesloten voor auto's. Kom bij voorkeur te voet en anders op de fiets.

Nog een paar punten ter informatie:

- Voor trainingen gelden vanuit de KNLTB andere regels dan voor vrij spelen. Smashing communiceert hierover met de leden die les hebben. Ook Smashing volgt alle geldende protocollen strikt op.
- Ook de Cream Crackers spelen weer op Vorenkamp. De protocollen van de beide verenigingen zijn op Vorenkamp met elkaar in overeenstemming gebracht.
- Introduceren of spelen met leden van Cream Crackers is niet mogelijk.
- Het Theehuis, het terras, de oefenmuur, de speeltuin en de kleedruimtes zijn gesloten.
- Op Vorenkamp is een handen-waspunt ingericht en er zijn verschillende desinfectiepunten.
- De gemeente heeft de GLTB toestemming gegeven om bovenstaande activiteiten met inachtneming van bovenstaande protocollen op te starten.

Het bestuur van GLTB wenst iedereen ontzettend veel tennisplezier! Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan vragen we je een mail te sturen naar werkgroep-corona@gltb.nl.

Nieuws Overzicht