Tennissen op Vorenkamp: hoe & wat

Het volgende is van toepassing op tennissen op Vorenkamp vanaf 31 mei

 - Je mag alleen tennissen als je digitaal hebt afgehangen. Hoe dat moet, is via deze link op de website te vinden (https://www.gltb.nl/index.php?page=13). Je kunt ook afhangen via de handige ClubApp (zie mail van 11 mei).

- Er zijn voor zowel enkel- als dubbelspel vaste blokken van drie kwartier die je kunt reserveren. Ga niet de baan op voor het moment van je reservering en speel niet langer door ook al ligt de baan vrij. Dit is een strikte vereiste van de KNLTB en de gemeente in verband met de mogelijkheid te kunnen herleiden wie wanneer op het park was in het geval van vaststelling van Corona.

- Reserveren voor iemand anders is niet toegestaan. De naam op de reservering moet overeenkomen met de tennisser op de baan.

- Voorlopig is voor senior-leden ingesteld dat je na 18:00 uur en in het weekend per dag één keer en per week vijf keer kunt reserveren. Je kunt slechts één reservering open hebben staan.

- Junioren van 11 t/m 18 jaar hebben vrijspelen-blokken op zaterdag, zondag, dinsdag en donderdag onder begeleiding. Ook zij moeten online banen reserveren. 

- Ochtendleden kunnen alleen voor de ochtenden banen reserveren.

- Reserveren kan voor ochtenden en middagen op werkdagen een dag van tevoren, voor banen ’s avonds op de dag zelf. In het weekend kunnen alle banen een dag van tevoren gereserveerd worden.

- Kom maximaal 10 minuten voor je reservering naar het park. Als je klaar bent, verlaat je het park direct!

- Volg de aanwijzingen van de Corona-vrijwilligers op. Deze vrijwilligers zijn regelmatig op Vorenkamp aanwezig om zaken in goede banen te leiden en informatie te geven. Ze zijn te herkennen aan een hesje.

- Volg de gemarkeerde looproutes op het park.

- Houd altijd 1,5 meter afstand. Geef geen handen of high-fives, wissel van baanhelft met de klok mee en ga niet zitten op bankjes en stoelen tijdens of na je reservering.

- Neem gemarkeerde tennisballen mee en raak andere tennisballen zo min mogelijk aan.

- Ga voordat je naar het tennispark komt thuis naar het toilet. Op Vorenkamp is in de kleedruimtes een toilet beschikbaar dat zo min mogelijk gebruikt moet worden.

- Het is niet toegestaan op het park aanwezig te zijn zonder reservering van een baan, afgezien van vrijwilligers, trainers en medewerkers die daarvoor expliciet toestemming hebben ontvangen. Alle anderen mogen het park niet betreden.

- Het park is geheel afgesloten voor auto's. Kom bij voorkeur te voet en anders op de fiets.

- Het Theehuis, het terras, de oefenmuur, de speeltuin en de kleedruimtes zijn gesloten.

- Introduceren of spelen met leden van Cream Crackers is niet mogelijk.

- Blokken voor vrij spelen voor jeugd en volwassenen zijn voorlopig gescheiden. Voor jeugdtennis gelden andere protocollen dan bij volwassenen. Bij jeugdtennis is toezicht vereist. Junior- en seniorleden kunnen vanwege een technische complicatie voorlopig niet samen afhangen. Op doordeweekse dagen zijn de banen geheel gereserveerd voor jeugdtennis en-trainingen.

- Er worden geen uitzonderingen gemaakt in het geval meer dan twee personen uit één huishouden willen spelen op één baan. 

- Op Vorenkamp is een handen-waspunt ingericht en er zijn verschillende desinfectiepunten. De nood-toiletten in de kleedkamers worden twee maal per dag schoongemaakt en gedesinfecteerd.

- De shop is enkel geopend voor leden die met een geldige reservering op Vorenkamp aanwezig zijn om te tennissen.

- Ook de Cream Crackers spelen weer op Vorenkamp. De protocollen van de beide verenigingen zijn op Vorenkamp met elkaar in overeenstemming gebracht.

- De gemeente heeft de GLTB toestemming gegeven om bovenstaande activiteiten met inachtneming van bovenstaande protocollen op te starten. De gemeente handhaaft veel en streng. Het navolgen van de regels is een verantwoordelijkheid van individuele leden, maar bij vaststelling van overtredingen draagt de club/het park de verantwoordelijkheid en de gevolgen.

 

Trainingen

- Voor trainingen gelden vanuit de KNLTB andere regels dan voor vrij spelen. Zo mogen er bijvoorbeeld maximaal vier lessers en een trainer op een baan staan. Smashing communiceert hierover met de leden die les hebben. Ook Smashing volgt alle geldende protocollen strikt op.

- Voor ouders van vijf trainingsgroepen met heel jonge kinderen (4/5 jaar) is met toestemming van de gemeente een ouder-vak ingericht op het parkeerterrein. Ouders die daar welkom zijn, hebben daarover bericht gehad. Er geldt maximaal één ouder per kind en 1,5 meter afstand bewaren.

- Op dinsdagen wordt door trainer Robert Witte de Supertennismiddag georganiseerd voor jeugdleden. Opgave per e-mail is hiervoor verplicht.

Nieuws Overzicht