Ook de dinsdagochtendtoss begint weer!

Vanaf 14 juli kan er onder voorwaarden weer getosst worden. Dat vraagt administratie voor commissie en discipline van ons allen.

1. Handen desinfecteren bij ingang en bewegwijzering volgen.

2. Aanwezig om 09.15 uur om deelnemers verplicht te registreren

3. Vanaf aanvang toss deelnemen, instromen kan niet, uitstromen wel

4. Lidmaatschapskaart meenemen voor indeling

5. De looproutes en de 1,5m op het park/de baan in acht nemen/elkaar op aanspreken

6. De loggia niet betreden

De tosscommissie gaat ervan uit dat er op deze aangepaste manier weer lekker getennist kan worden. Tot ziens op 14 juli a.s.

Nieuws Overzicht