Ontwikkelingen op Tennispark Vorenkamp

Sinds de zomer heeft het bestuur van GLTB intensief en positief overleg met het bestuur van Cream Crackers met als doel gezamenlijk oplossingen te vinden voor een paar problemen die sinds enkele jaren spelen op Tennispark Vorenkamp. Bij het overleg zijn ook de KNLTB en de gemeente Groningen betrokken. Middels dit bericht willen we je informeren over de voortgang.

 

Er zijn tussen GLTB en Cream Crackers een aantal principe afspraken gemaakt. Onderdeel hiervan is de meerjarige huur door GLTB van drie tennisbanen van Cream Crackers op Vorenkamp, te weten baan 12-14. Deze tennisbanen zullen voor de start van het seizoen 2021 geheel gerenoveerd worden. De ondergrond blijft gravel. Daarmee komt er aanmerkelijk meer ruimte voor vrij spelen en clubactiviteiten van GLTB.
 
Met betrekking tot Stichting Vorenkamp (die namens de beide clubs verantwoordelijk is voor het onderhoud van Vorenkamp), de groundsmen die daar in dienst zijn en het winkeltje op het park, zullen ook veranderingen gaan plaatsvinden. Het overleg hierover verloopt met alle betrokkenen in goede sfeer en zodra er definitieve afspraken zijn, zullen we die met de leden delen.
 
De GLTB zal leidend worden in het onderhoud op Vorenkamp (tennisbanen, groen, opstallen etc.). Cream Crackers blijft onveranderd een reële financiële bijdrage leveren ten behoeve van het onderhoud van de Cream-banen en de gemeenschappelijke zaken op Vorenkamp.
 
De besturen verwachten in oktober handtekeningen te kunnen zetten onder de gedetailleerde uitwerking van het bovenstaande framewerk. Tot die tijd moet nog veel werk verzet worden. Wij hebben er echter alle vertrouwen in dat we hiermee voor de komende jaren ruimte voor tennis en de ruimte voor verbeteringen op Vorenkamp zullen realiseren.
 
Bestuursleden van de GLTB zijn altijd bereikbaar/aanspreekbaar als er vragen of opmerkingen zijn.
Nieuws Overzicht