Update coronamaatregelen 14 oktober

Afgelopen dinsdag heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd om de verdere verspreiding van het coronavirus en de hiermee gepaard gaande druk op de zorg tegen te gaan. Het doel van de maatregelen is het aantal reisbewegingen, het sociale verkeer en het aantal contacten tussen mensen drastisch te verminderen. Het kabinet roept mensen dan ook op contacten te beperken en zoveel mogelijk thuis te blijven. De nieuwe maatregelen hebben ook gevolgen voor onze sport. De KNLTB heeft gisteren de maatregelen doorgespit en verduidelijkt.

Naast de al bestaande maatregelen zoals onder andere kantine dicht en verplicht reserveren van een tennisbaan als je wil tennissen gelden vanaf 14 oktober de volgende extra maatregelen.

 •  De KNLTB Competitie 2020 is per direct beëindigd, zowel voor de jeugd als de senioren.
 • Georganiseerde activiteiten mogen niet meer plaatsvinden. Dit betekent geen toernooien meer maar ook geen toss en interne competities zoals laddercompetitie of iets dergelijks voor senioren (18+).
 • Het blijft mogelijk om vrij te tennissen zowel buiten op de eigen vereniging of binnen in een hal. Reserveren is altijd verplicht, zonder reservering van een tennisbaan is het niet toegestaan op tennispark Vorenkamp te zijn! De maximale groepsgrootte is 4 personen voor volwassenen vanaf 18 jaar. Ook dubbelen is dus toegestaan mits de 1.5 meter afstand te alle tijde in acht wordt genomen, zie voor meer informatie hieronder bij het kopje 'Dubbelen'.
 • Uitzondering op bovenstaande regel zijn trainingen. Voor jeugdtrainingen geldt geen maximale groepsgrootte. Voor senioren geldt dat er met 8 personen (exclusief trainer) getraind mag worden mits de groep is verdeeld over twee banen en de groep niet wordt gemengd en dus van baan wordt gewisseld tijdens de training.
 • Naast de sportkantines zijn nu ook douches en kleedkamers gesloten. Verder wordt geadviseerd alleen in noodgevallen gebruik te maken van het toilet.
 • Publiek is niet toegestaan.
      
  Dubbelen
  Dubbelen bij tennis en padel kan, mits er bewust altijd 1.5 meter afstand wordt gehouden op de baan. Dit is conform de nieuwe richtlijn, waarbij volwassenen vanaf 18 jaar individueel mogen sporten of in groepjes van maximaal 4 personen met onderling 1,5 meter afstand. Dit sluit tevens aan bij hetgeen wat door NOC*NSF en het ministerie van VWS wordt geadviseerd. Geen fysiek contact, houd altijd minimaal een racketlengte afstand op de baan, ook als dat betekent dat je soms een bal moet laten gaan. Ga niet samen op een bankje zitten, geef geen high fives en wissel met de klok mee. Het besmettingsrisico bij dubbelspel is volgens de experts van de KNLTB gering.

  Tot slot
  Tennis is één van de weinige sporten die nog met slechts een paar beperkingen beoefend kan worden. Dat is mooi maar we willen dit ook graag zo houden. Wij vragen dan ook iedereen zijn verantwoordelijkheid te nemen en zich strikt te houden aan de geldende regels. Zoek de grenzen dus niet op. Respecteer een ander waarvan je niet kan weten of diegene misschien wel een verhoogd risico heeft om ernstig ziek te worden van dit virus, of iemand in zijn of haar directe omgeving. Dus ook al ben jezelf misschien niet 'bang' voor het virus of ben je het niet eens met de maatregelen, doe het dan voor die ander!

  Mochten er vragen zijn dan kan je altijd contact opnemen met iemand van het bestuur (kan onder andere makkelijk via de website op de pagina commissies). De KNLTB heeft ook een pagina met veelgestelde vragen en antwoorden, deze vind je hier: https://corona.knltb.nl/knltb-corona-toolbox/verenigingen/veelgestelde-vragen/
  Een artikel van de KNLTB over de nieuwe maatregelen vind je hier: https://corona.knltb.nl/nieuws/2020/10/corona-update-competities-stopgezet-vrij-spelen-en-training-blijft-mogelijk/

  Tot slot wensen we iedereen ondanks alles veel tennisplezier de komende tijd. Blijf gezond en zorg goed voor elkaar.
Nieuws Overzicht