Voortgang renovatie en opening gravelbanen

Ondanks een paar tegenvallers in de gesteldheid van de bodem onder het nieuwe GLTB-baanblok 12 t/m 14, schiet de renovatie van deze gravelbanen mooi op! Er is een damwand geplaatst ter overbrugging van het hoogteverschil en daarna zijn de drainage en de onderlaag aangelegd. Door de renovatie ontstaat tussen baan 11 en baan 12 een veel breder pad. Dat biedt mogelijkheden voor extra zitplekken om naar tennis te kijken en er komen houten bakken met volwassen fruitbomen te staan.

Hoewel het tijdig openen van alle andere banen op Vorenkamp grote prioriteit heeft, zijn er een paar factoren die het onwaarschijnlijk maken dat de gravelbanen op 1 april klaar zullen zijn. De strenge vorst in februari en de neerslag vlak daarvoor en in de laatste weken zorgen voor vertraging. Hoewel er voor de komende week goed weer wordt voorspeld, zijn de banen nu nog te zacht om de machines te kunnen dragen die nodig zijn voor het grote onderhoud noodzakelijk is. De oorzaak daarvan is gelegen in de veel te dikke gravellaag die in de afgelopen jaren door ondermaats onderhoud op de banen is opgebouwd. In plaats van de gewenste 2-3 cm, ligt op de banen tot wel 9 cm gravel. Dat moet eraf.

Zodra de omstandigheden het toelaten, zal Stichting Vorenkamp en de firma Bouma met man en macht werken aan de opening van zo veel mogelijk banen op zo kort mogelijke termijn. En dan hopen we toch begin april weer te kunnen tennissen op uitstekende banen op een schitterend park! 

Nieuws Overzicht