Digitale ALV op 13 april: baan 1 t/m 3 ombouwen naar Claytech?

Beste GLTB'er!

Onder deze link vind je het Jaarverslag 2020 van de GLTB. In normale omstandigheden zou dit aan de orde komen op de ALV die altijd begin februari gepland staat, maar vanwege Corona is deze uitgesteld. Het bestuur heeft besloten om op dinsdag 13 april om 19:30 uur een digitale ALV te organiseren zoals dat is toegestaan volgens de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19.

In deze ALV wordt kort teruggeblikt op het vorig jaar, in het bijzonder op de impact die Corona had op de club en op de grote stappen die zijn gezet op het vlak van capaciteitsuitbreiding (het structureel huren van drie banen van Cream Crackers) en de veranderingen die zijn doorgevoerd in het verbeteren van de staat van onderhoud van ons tennispark. Tevens zal de ALV worden gevraagd toe te stemmen in de benoeming van twee nieuwe bestuursleden, Ton Massen en Gert-Erik de Boer.

Daarnaast vraagt het bestuur toestemming aan de leden om de banen 1 t/m 3 te renoveren en om te bouwen naar allweather Claytech om zodoende te kunnen voorzien in de overweldigende vraag van GLTB-leden om te kunnen tennissen in de wintermaanden en bij slechte weersomstandigheden. Ook vraagt het bestuur goedkeuring voor een contributieverhoging van € 8,- per 2022 ter bekostiging van de renovatie van de banen 1 t/m 3 en de huur van de banen 12 t/m 14. 

Binnenkort zal de presentatie van het uitgewerkte voorstel op de website gepubliceerd worden, evenals de agenda en nadere informatie over deelname aan de digitale ALV.

Leden die vragen hebben - bijvoorbeeld over het jaarverslag 2020, de Claytech-plannen of over andere zaken die de GLTB betreffen - kunnen deze uiterlijk zondag 4 april april mailen naar secretaris@gltb.nl. Deze vragen van leden en de antwoorden erop van het bestuur zullen voorafgaand aan de ALV worden gepubliceerd op de website en behandeld op de ALV.


Poll over Claytech
Over het Claytech-voorstel wordt gestemd tijdens de digitale ALV en daar valt de beslissing. Maar om de stemming te peilen, kunnen leden via de ClubApp alvast een poll invullen om aan te geven of ze al dan niet voorstander zijn van de uitbreiding met allweather Claytech-banen. Het totaal aantal Claytech-banen zou dan zeven worden, naast tien gravelbanen.

Nieuws Overzicht