GLTB

Dubbelen toegestaan

Na overleg tussen de KNLTB en de veiligheidsregio stad Groningen is besloten dat vanaf nu dubbelen is toegestaan! Uiteraard met inachtneming van de 1,5m afstand, ook tijdens het spel. Hiervoor blijven de verenigingen en uiteraard ook jullie als spelers verantwoordelijk. De verandering is inmiddels doorgevoerd in het afhangsysteem. Speeltijd blijft ongeacht of je enkelt of dubbelt 45 minuten en afhangtijden blijven ingedeeld op vaste start- en eindtijden. Zie ook het nieuwsartikel Tennissen op Vorenkamp: hoe en wat?.

GLTB

Ook 18+ mag weer de baan op!

De Werkgroep Corona van de GLTB heeft hard gewerkt om tennis voor alle leden weer te kunnen opstarten. Dat vergt veel afstemming met betrokken partijen en gaat helaas ook gepaard met het opstellen van protocollen en regels. De insteek van de club is om veiligheid en het gevoel van veiligheid prioriteit te geven en om binnen dat kader iedereen zoveel mogelijk mogelijkheden te geven om te tennissen. De GLTB is er klaar voor; iedereen kan weer tennissen!

Lees meer
GLTB

Bericht van de voorzitter - Jeugdtennis vanaf 4 mei

Het is prachtig weer, al weken, normaliter was het vierde zonovergoten competitieweekend alweer bijna ten einde en zou ik dankzij Hans Nijenhuis zijn kunde in tennistopvorm zijn. De werkelijkheid is echter hard, mijn tennistas staat al weken onaangeroerd in de gang alsof er niets aan de hand is. Door de coronacrisis is ons tennispark echter al weken gesloten en mag er niet getennist worden. Zoals je verderop in deze nieuwsbrief kan lezen is de gedwongen rust op Vorenkamp goed benut door stichting Vorenkamp en de groundsmen. 

En er gloort ook tennishoop. Afgelopen week is bekendgemaakt dat onder strenge voorwaarden jeugd tot 18 jaar vanaf volgende week weer voorzichtig mag beginnen met tennissen. Het bestuur heeft inmiddels een corona-werkgroep opgericht met daarin leden van het bestuur, stichting Vorenkamp, Tennisschool Smashing, de jeugdcommissie en de barcommissie. Zoals vorige week ook al gemeld per mail van het bestuur en Smashing, is het streven om vanaf 4 mei de jeugdtrainingen en supertennismiddagen weer te hervatten.

De KNLTB heeft samen met het RIVM protocollen opgesteld, de werkgroep gaat deze protocollen omzetten in praktijk zodat de jeugd vanaf 4 mei weer veilig kan trainen, ook gaat er onderzocht worden of en en hoe 'vrij'-tennis onder begeleiding voor de wat oudere jeugd geregeld kan worden. Heb je zelf tips, ideeën of vragen over hoe GLTB met de nieuwe realiteit betreffende het coronavirus om kan gaan en/of omgaat, dan kan je deze vanaf nu mailen naar de werkgroep op corona-werkgroep@gltb.nl.  

Het is natuurlijk prachtig nieuws dat er vanaf 4 mei in ieder geval weer een beetje getennist kan worden door onze jeugdleden. Het betekent echter ook dat senioren, hoe jeugdig, fris en fit we ons ook voelen, nog niet mogen tennissen op Vorenkamp. Ik begrijp zeer goed dat dit soms buitengewoon frustrerend kan zijn en dat de verleiding om toch even naar Vorenkamp te gaan groot kan zijn. Afgelopen weken is het park ook fysiek gesloten geweest, vanaf 4 mei zal het hek 'gewoon' weer open zijn. Ik vraag dan ook, met klem, dat iedereen zich aan de regels blijft houden en niet op het tennispark komt zonder nadrukkelijke toestemming van het club- of stichtingsbestuur. Ook als het rustig is en er verder niemand lijkt te zijn! De gemeente heeft aangegeven actief te gaan controleren, als blijkt dat regels overtreden worden kan dit ervoor zorgen dat het park weer op slot moet en ook de jeugd niet meer kan tennissen. 

Lees meer
GLTB

Uitkomst gemeentelijk onderzoek tennisbaan-capaciteit


Zoals bekend is de GLTB op zoek naar uitbreiding van de banencapaciteit. Het bestuur is in overleg met verschillende partijen over mogelijke oplossingen. Het liefst ziet de GLTB uitbreiding van de capaciteit op Vorenkamp. Ook de gemeente is zich bewust van de genoemde problematiek bij GLTB en helpt actief bij het zoeken naar oplossingen. Begin deze maand publiceerde de gemeente de 'Eindrapportage Capaciteitsonderzoek Sportaccommodaties'. Daarin wordt het volgende vastgesteld.

"Tennisvereniging De Hunze is inmiddels opgeheven. De meeste overgebleven leden zijn overgestapt naar TSH in Haren. De 3 onverlichte banen van De Hunze op Corpus den Hoorn gaan naar de vereniging Cream Crackers, die op dezelfde locatie al 14 verlichte banen heeft. Cream Crackers beschikt op tennispark Vorenkamp nog over 7 onverlichte banen. Bij elkaar heeft Cream Crackers 24 buitenbanen en dat geeft een (lage) baandruk van 49 spelers per baan.

Op Vorenkamp heeft GLTB 14 banen. Met 1.442 leden is GLTB de grootste tennisvereniging van Groningen en is de baandruk erg hoog (103 spelers per baan). GLTB zou geholpen zijn met afspraken over het gebruik van de 7 banen van Cream Crackers op Vorenkamp. Met de 7 banen van Cream Crackers erbij zou de baandruk van GLTB uitkomen op 69 spelers per baan en dat is goed."

De gemeente heeft de besturen van de GLTB en Cream Crackers uitgenodigd om hierover in gesprek te gaan zodra de corona-omstandigheden dit toelaten. Wordt vervolgd!

Het volledige rapport is via deze link te downloaden.

GLTB

Tennisschool Smashing houdt je in beweging!

Wij willen jullie niet zomaar thuis laten zitten en daarom bieden we voor alle GLTB-leden tactische, technische, mentale en fysieke tips en programma’s in de vorm van online masterclasses, oefeningen en challenges. Zodat jullie toch bezig kunnen blijven met jullie favoriete sport! Kijk op https://www.smashing.nl/thuistraining/

De trainers van Smashing

GLTB

Het werk op Vorenkamp gaat door

Het zit er helaas niet in: competitiespelen of even een balletje slaan met een kop koffie of een biertje daarna. Het is zeer stil op Vorenkamp. Maar niet helemaal. De Stichting Vorenkamp meldt dat de groundsmen deze vervelende omstandigheid nuttig gebruiken. Ten eerste om de banen extra stevig onder handen te nemen, zodat als we later deze zomer toch nog aan de bak kunnen perfecte banen hebben. Ten tweede om bij de claytech-banen te starten met het toepassen van anti-algen-spul, zodat met name de bespeelbaarheid van banen 8 en 9 sterk verbeterd wordt in met name het najaar. Ten derde het oppakken van diverse andere klussen waar tot nog niet of nauwelijks aan toegekomen werd. Het gaat dan om opknapbeurten van meubilair, dug-outs en nog zo het een en ander.

Tevens zijn een aantal dode bomen verwijderd en worden op dit moment het voorterrein en de paden aangepakt. Paden en voorterrein worden geëgaliseerd en met nieuw fijn granulaat ingestrooid en gewalst. Ook de entree van het Theehuis wordt aangepakt (herbestraat onder afschot, verbetering waterafvoer), zodat de kans op wateroverlast bij hevige regenval wordt voorkomen.Kortom, we benutten de opgelegde rust en hopen snel ons prachtige park weer te zien bruisen van activiteit.

GLTB

Notulen ALV

Inmiddels zijn de notulen van de reguliere ALV van 2020 uitgewerkt. Je kunt ze hier lezen (inloggen met persoonlijke account is noodzakelijk), ook de andere ALV stukken zijn op deze pagina te vinden. De notulen zullen worden vastgesteld tijdens de volgende ALV.

GLTB

En nieuwe stichtingsbestuurder gevonden; penningmeester nog gezocht

Het onderhoud van het prachtige en historische Tennispark Vorenkamp en de 21 tennisbanen die er onderdeel van uitmaken, is de verantwoordelijkheid van Stichting Vorenkamp. In het bestuur van deze stichting hebben zowel leden van de Cream Crackers als GLTB zitting. Het is de taak van de stichting om het de staat van onderhoud van het park weer op niveau te krijgen en voor de toekomst te houden. De stichting heeft voor de uitvoering van het onderhoud twee groundsmen in dienst.

Recent is de GLTB-afvaardiging in het stichtingsbestuur aangevuld door Ton Massen en dat is heel goed nieuws! Nu is er nog één urgente vacature over en dat is die van penningmeester. Lijkt het je leuk om betrokken te zijn bij het reilen en zeilen van het onderhoud van Vorenkamp en in het bijzonder bij het in goede financiële banen leiden daarvan? Stuur snel een mailtje naar penningmeester@gltb.nl 

GLTB

Adres- en andere wijzigingen doorgeven via de website

Op 22 januari van dit jaar heeft iedereen een mail gekregen met daarin uitleg over zijn/haar persoonlijke account op de website www.gltb.nl. Als nieuw lid heb je deze mail ontvangen na je aanmelding. In plaats van een mail te sturen naar de ledenadministratie of secretariaat kan je via je persoonlijke account makkelijk en snel adreswijzigingen of andere wijzigingen zoals je bankgegevens of wijzigingen in je lidmaatschap doorgeven. Dit scheelt handmatig werk van onze vrijwilligers. 

GLTB

Maatregelen Coronavirus verlengd

Beste GLTB’ers,

Het kabinet heeft de verregaande maatregelen in de strijd tegen het coronavirus verlengd. Scholen, horeca en sportclubs moeten t/m 28 april dicht blijven om verspreiding van het virus tegen te gaan. Dit betekent dus ook dat ons tennispark Vorenkamp voorlopig nog dicht blijft.  De KNLTB heeft een website waar meer informatie te vinden is over wat dit verder betekent voor tennis in Nederland? Lees hier de laatste update.

GLTB

Barcommissie zoekt leden

De Barcie is op zoek naar nieuwe leden. In de Barcie zitten leden van de GLTB en Cream Crackers die gezamenlijk het Theehuis runnen, daarbij bijgestaan door competitieteams en leden die bardiensten draaien en enkele medewerkers in loondienst. De leden die nu worden gezocht gaan zich bezig houden met personeel en planning. Er wordt ongeveer eens per maand vergaderd en de grootste drukte is in het voorjaar. Leden van de Barcie worden ingewerkt achter de bar en in de open- en afsluitprocedure. Gevraagd worden gemotiveerde GLTB'ers die zich voor minimaal een jaar willen inzetten, als achterwacht willen fungeren in noodsituaties en incidenteel willen bijspringen achter de bar.

Lijkt je dat leuk en gezellig? Nou, dat is het ook! Reacties graag naar barcie@gltb.nl

 

Lees meer
GLTB

Maatregelen Coronavirus - Vorenkamp sluit - Trainingen en alle clubactiviteiten gaan niet door

Beste GLTB’ers,

Het bestuur van de GLTB heeft op basis van de vanmiddag door de regering genomen maatregelen moeten besluiten tot het tot nader order sluiten van onze tennisbanen.

Alle clubactiviteiten tot 6 april 2020 worden uitgesteld of geannuleerd. Ook de trainingen komen te vervallen.
Het bestuur staat in overleg met de KNLTB over de doorgang, het uitstel of het afgelasten van de voorjaarscompetitie.

Het bestuur houdt de leden via de diverse kanalen op de hoogte en wenst iedereen sterkte en alle gezondheid!

SnapWebsite

Nieuwe website en technologische vooruitgang

Beste leden,

Zoals jullie kunnen zien is de website van GLTB vernieuwd. De oude website voldeed niet meer aan de veiligheidseisen en wensen van deze tijd. Maar niet alleen de website is vernieuwd, ook het managment en administratie systeem erachter, de zogenaamde backend, is helemaal vernieuwd.

Lees meer

Baan afhangen via de website en koppeling met de verlichting

Vanaf vandaag is het mogelijk via de website een baan af te hangen. Nodig voor als het theehuis is gesloten, zeker nu de nieuwe LED baanverlichting is gekoppeld aan het afhangsysteem wat betekent dat de baanverlichting enkel aan gaat als de baan is afgehangen.

Lees meer