Fair Play | GLTB

Een van de speerpunten van de KNLTB is het tegengaan van ongewenst en niet-integer gedrag. Hiervoor is het project Fair Play ingesteld, waarbinnen bijvoorbeeld gedragscodes en een Fair Play reglement zijn opgesteld. Bij de GLTB ondersteunen we het project Fair Play ten volle; een tennisvereniging is een plek voor een sportief en gezellig samenkomen, in een veilige en respectvolle omgeving.

In dit kader zijn er tijdens de ALV 2017 met instemming van de leden twee Fair Play organen ingesteld binnen de GLTB; de Vertrouwenscontactpersoon (VCP) en de Tuchtcommissie. Tevens wordt er van medewerkers en vrijwilligers die contact hebben met jeugdspelers (trainers, groundsmen, jeugdcommissie, etc) sinds 2015 een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG,  vaak bekend als 'bewijs van goed gedrag)gevraagd. De club kan deze gratis aanvragen. De VOG laat zien dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor, in ons geval, het werken met minderjarigen bij een sportvereniging.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)


GLTB wil een tennisclub zijn waar iedereen zich veilig voelt en waar geen grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt. Wanneer er een probleem ontstaat, dan zal dit vaak door degene die het betreft zelf opgelost worden. Soms is het echter handiger om iemand anders in te schakelen.


Hiervoor heeft GLTB een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld. Hij is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met (sexueel) grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag.


De VCP biedt een luisterend oor, geeft raad, helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen en verwijst eventueel door naar geschikte hulp. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet. De vertrouwenspersoon kan je helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.


De VCP van GLTB is Jans Oeben. Hij is te bereiken per telefoon: 06 1411 9345, of per e-mail: jansoeben@hotmail.com.Jans Oeben in actie

 

Tuchtcommissie


De tuchtcommissie is het orgaan binnen de GLTB dat klachten omtrent grensoverschrijdend gedrag behandelt. Wanneer je als lid van GLTB een klacht hebt die betrekking heeft op de vereniging of iets dat zich heeft afgespeeld op het tennispark, dan kun je deze indienen bij het bestuur. Daarvoor neem je contact op met de secretaris, bij voorkeur per mail op secretaris@gltb.nl. Het bestuur zal dan met de klacht aan de gang gaan en proberen deze zo snel mogelijk en naar tevredenheid van de betrokkenen op te lossen.


Als het bestuur daartoe aanleiding ziet, kan het bestuur de klacht aanbrengen bij de tuchtcommissie van onze vereniging. De tuchtcommissie is tijdens de ALV van 7 februari 2017 benoemd en het tuchtreglement waarmee deze commissie werkt, is toen vastgesteld.


De leden van de tuchtcommissie zijn:


- Gerhard Barendsen

- Elsbeth Braam

- Marjan Eimers

- Jos Hamelink

- Rob van Heumen

- Lennart van der Ree


Het tuchtreglement vind je hier.

 


Ogenblik a.u.b. ...