Tennisschool Smashing

Sinds 2007 worden de tennislessen bij GLTB exclusief verzorgd door Tennisschool Smashing. Op de website van Smashing vind je hierover alle informatie: www.smashing.nl

In 2022 is het contract met Smashing met vijf jaar verlengd.

De afspraken tussen de club en Smashing zijn de volgende:

§  Smashing biedt een volledig lesprogramma aan alle leden van GLTB. Op basis van de inschrijving maakt Smashing in maart en september een lesschema bekend

§  De GLTB stelt banen beschikbaar voor training; hoeveel en wanneer gaat in overleg

§  De lestarieven worden vastgesteld door Smashing. De actuele tarieven staan op de site van Smashing: www.smashing.nl

§  In overleg wordt bepaald welke extra diensten (organisatie, begeleiding, ondersteuning) Smashing eventueel levert

§  Lesmaterialen zoals ballen komen ten laste van GLTB evenals de huur van een gymzaal in de winter

§  Alle andere kosten en administratie zijn voor Smashing

§  GLTB en Smashing verplichten alle trainers in het bezit te zijn van een geldig diploma, een licentie en een Verklaring Omtrent Gedrag

§  Jaarlijks vindt een evaluatie van de samenwerking plaats 

De samenwerking tussen de club en Smashing gaat verder dan het geven van tennislessen aan de leden. Hieronder een opsomming van de overige betaalde werkzaamheden. Deze werkzaamheden worden jaarlijks in overleg vastgesteld door het bestuur en is vervat in de begroting die jaarlijks door de ALV wordt vastgesteld.

§  Het adviseren van de Technische Commissie, de Jeugdcommissie, toernooicommissies en het bestuur

§  Het bepalen - op basis van inschattingen van de trainers - van welke jeugdleden recht krijgen op deelname aan de (gesubsidieerde) selectie.

§  Competitiebegeleiding

§  Begeleiding selectiejeugd tijdens competitie 

Er zijn ook gezamenlijke projecten, voornamelijk in het kader van ledenwerving waarbij de club en Smashing gezamenlijk optrekken en investeren. Dat geldt bijvoorbeeld voor de clinics tijdens de Open Tennisdag en bij de Sporthopper- en 'Maak Kennis met Tennis'-projecten.

Enkele trainers zijn fulltime als trainer actief bij GLTB. Zij zijn een belangrijk gezicht van de club en een aanspreekpersoon voor de leden. Deze trainers zijn (sommigen zeer intensief) ook in hun eigen tijd - dus als vrijwilliger - betrokken bij de club.

Tennisschool Smashing is lid van de Businessclub van GLTB en ondersteunt daarnaast verschillende initiatieven binnen de club.